/survey/default/complete?id=5

KHẢO SÁT LAO ĐỘNG NGÀNH DA GIẦY, DỆT MAY

NHẬP NGAY CON SỐ MAY MẮN VỚI HÀNG TRĂM GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN
Tham gia khảo sát này, không chỉ là dịp để các bạn thể hiện tâm tư, suy nghĩ và hiện trạng của mình, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp đưa ra các chính sách, chế độ phù hợp, tốt hơn cho tất cả chúng ta mà còn là cơ hội lĩnh hàng trăm giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Hãy nhập tên, số điện thoại và con số may mắn của bạn gồm 5 chữ số bất kỳ trước 17h ngày 31/5/2022. Giải đặc biệt của kết quả xổ số Miền Bắc mở ngày 31/5/2022 sẽ được dùng để tìm người may mắn tham gia sớm nhất. Cơ cấu giải thưởng gồm:
Giải nhất, 10 triệu đồng, trùng 5 số cuối
Giải nhì, 3 triệu đồng, trùng 4 số cuối
Giải ba, 500k đồng, trùng 3 số cuối
Giải khuyến khích, 200k đồng, trùng 2 số cuối.
Cám ơn bạn đã tham gia khảo sát và chúc bạn may mắn. Người trúng thưởng được BTC liên hệ nhận quà và thông báo tại Fanpage Đời Công nhân/ website Vieclamnhamay.vn vào ngày 01/06/2022.

* Câu hỏi bắt buộc

1. Tên của bạn *

Tên của bạn
6
null

2. Số điện thoại liên hệ *

Số điện thoại liên hệ
6
null

3. Giới tính của bạn là *

Giới tính của bạn là
2
["Nam","N\u1eef"]

4. Tuổi của bạn *

Tuổi của bạn
2
["D\u01b0\u1edbi 18 tu\u1ed5i\t","T\u1eeb 18 \u2013 25 tu\u1ed5i","T\u1eeb 25 \u2013 35 tu\u1ed5i","T\u1eeb 35 \u2013 40 tu\u1ed5i","T\u1eeb 40 \u2013 50 tu\u1ed5i","Tr\u00ean 50 tu\u1ed5i"]

5. Tình trạng hôn nhân *

Tình trạng hôn nhân
2
["Ch\u01b0a k\u1ebft h\u00f4n","\u0110\u00e3 k\u1ebft h\u00f4n","G\u00f3a\/Ly th\u00e2n\/Ly h\u00f4n"]

6. Tên công ty bạn đang làm việc *

Tên công ty bạn đang làm việc
6
["Ch\u01b0a k\u1ebft h\u00f4n","\u0110\u00e3 k\u1ebft h\u00f4n","G\u00f3a\/Ly th\u00e2n\/Ly h\u00f4n"]

7. Địa phương bạn đang làm việc (Quận huyện; Tỉnh thành phố) *

Địa phương bạn đang làm việc (Quận huyện; Tỉnh thành phố)
6
["Ch\u01b0a k\u1ebft h\u00f4n","\u0110\u00e3 k\u1ebft h\u00f4n","G\u00f3a\/Ly th\u00e2n\/Ly h\u00f4n"]

8. Nhập con số may mắn của bạn (5 số, ví dụ: 12313) *

Nhập con số may mắn của bạn (5 số, ví dụ: 12313)
6
["Ch\u01b0a k\u1ebft h\u00f4n","\u0110\u00e3 k\u1ebft h\u00f4n","G\u00f3a\/Ly th\u00e2n\/Ly h\u00f4n"]

9. Khi làm việc ở đây, bạn là người nhập cư hay người địa phương? *

Khi làm việc ở đây, bạn là người nhập cư hay người địa phương?
2
["Ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng","Ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadp c\u01b0"]

10. Bạn đã làm trong ngành may được bao lâu? (Ghi rõ: Tháng - Năm) *

Bạn đã làm trong ngành may được bao lâu? (Ghi rõ: Tháng - Năm)
6
["Ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng","Ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadp c\u01b0"]

11. Bạn đang làm trong công ty may này được bao lâu? (Ghĩ rõ số Năm) *

Bạn đang làm trong công ty may này được bao lâu? (Ghĩ rõ số Năm)
6
["Ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ecba ph\u01b0\u01a1ng","Ng\u01b0\u1eddi nh\u1eadp c\u01b0"]

12. Hợp đồng lao động của bạn thuộc loại nào *

Hợp đồng lao động của bạn thuộc loại nào
2
["D\u01b0\u1edbi 1 n\u0103m\t","T\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 3 n\u0103m ","H\u1ee3p \u0111\u1ed3ng kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh th\u1eddi h\u1ea1n","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \t"]

13. Bạn ký loại hợp đồng trên mấy lần rồi? (Ghi số lần) *

Bạn ký loại hợp đồng trên mấy lần rồi? (Ghi số lần)
6
["D\u01b0\u1edbi 1 n\u0103m\t","T\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 3 n\u0103m ","H\u1ee3p \u0111\u1ed3ng kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh th\u1eddi h\u1ea1n","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \t"]

14. Tổng thu nhập của bạn trong tháng vừa nhận là bao nhiêu ? (Ví dụ: 10.000.000 VNĐ) *

Tổng thu nhập của bạn trong tháng vừa nhận là bao nhiêu ? (Ví dụ: 10.000.000 VNĐ)
6
["D\u01b0\u1edbi 1 n\u0103m\t","T\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 3 n\u0103m ","H\u1ee3p \u0111\u1ed3ng kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh th\u1eddi h\u1ea1n","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \t"]

15. Trong tổng thu nhập tháng vừa nhận, tiền lương làm thêm giờ (tăng ca) của bạn là bao nhiêu? (Nhập số tiền cụ thể, Ví dụ: 7.000.000 VND) *

Trong tổng thu nhập tháng vừa nhận, tiền lương làm thêm giờ (tăng ca) của bạn là bao nhiêu? (Nhập số tiền cụ thể, Ví dụ: 7.000.000 VND)
6
["D\u01b0\u1edbi 1 n\u0103m\t","T\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 3 n\u0103m ","H\u1ee3p \u0111\u1ed3ng kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh th\u1eddi h\u1ea1n","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \t"]

16. Tổng thu nhập của bạn so với thời điểm trước Covid là tăng hay giảm? Bao nhiêu %? (Ví dụ: Giảm 10% hoặc tăng 20%)) *

Tổng thu nhập của bạn so với thời điểm trước Covid là tăng hay giảm? Bao nhiêu %? (Ví dụ: Giảm 10% hoặc tăng 20%))
6
["D\u01b0\u1edbi 1 n\u0103m\t","T\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 3 n\u0103m ","H\u1ee3p \u0111\u1ed3ng kh\u00f4ng x\u00e1c \u0111\u1ecbnh th\u1eddi h\u1ea1n","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00fd h\u1ee3p \u0111\u1ed3ng \t"]

17. Trong 12 tháng qua, có tháng nào bạn được bù lương không? (Bù lương là khi lương của bạn thấp hơn lương tối thiểu, doanh nghiệp bù thêm cho bạn để đủ lương tối thiểu) *

Trong 12 tháng qua, có tháng nào bạn được bù lương không? (Bù lương là khi lương của bạn thấp hơn lương tối thiểu, doanh nghiệp bù thêm cho bạn để đủ lương tối thiểu)
2
["C\u00f3 ","Kh\u00f4ng"]

18. Ngoài lương, bạn có làm thêm gì để có thêm thu nhập không? *

Ngoài lương, bạn có làm thêm gì để có thêm thu nhập không?
2
["C\u00f3","Kh\u00f4ng"]

19. Tháng vừa rồi, tiền lương và phụ cấp của bạn và chồng/vợ bạn có đủ để chi tiêu các chí phí sinh hoạt cơ bản trong tháng cho gia đình? *

Tháng vừa rồi, tiền lương và phụ cấp của bạn và chồng/vợ bạn có đủ để chi tiêu các chí phí sinh hoạt cơ bản trong tháng cho gia đình?
2
["\u0110\u1ee7 chi ti\u00eau tho\u1ea3i m\u00e1i\t","V\u1eeba \u0111\u1ee7 chi ti\u00eau","Ph\u1ea3i ti\u1ebft ki\u1ec7m m\u1edbi \u0111\u1ee7","Kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 chi ti\u00eau "]

20. Trong trường hợp thiếu tiền chi tiêu, bạn sẽ làm gì? *

Trong trường hợp thiếu tiền chi tiêu, bạn sẽ làm gì?
1
["Ti\u1ebft ki\u1ec7m tri\u1ec7t \u0111\u1ec3 h\u01a1n\t","Nh\u1edd ng\u01b0\u1eddi th\u00e2n gi\u00fap \u0111\u1ee1","Vay m\u01b0\u1ee3n \u0111\u1ec3 chi ti\u00eau","C\u1ea7m c\u1ed1 s\u1ed5 B\u1ea3o hi\u1ec3m x\u00e3 h\u1ed9i \u0111\u1ec3 l\u1ea5y ti\u1ec1n","R\u00fat ti\u1ec1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u1ec3 chi ti\u00eau","L\u00e0m th\u00eam c\u00f4ng vi\u1ec7c kh\u00e1c ",""]

21. Bạn có thường xuyên phải vay tiền không? *

Bạn có thường xuyên phải vay tiền không?
2
["Th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean (h\u00e0ng th\u00e1ng)","Th\u1ec9nh tho\u1ea3ng (3-4 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n)","\u00cdt khi (1-2 l\u1ea7n\/n\u0103m)\t","Kh\u00f4ng ph\u1ea3i vay ti\u1ec1n bao gi\u1edd"]

22. Nếu bạn phải vay tiền, hiện tại, bạn còn nợ bao nhiêu tiền? (Ví dụ: 10.000.000 VNĐ) *

Nếu bạn phải vay tiền, hiện tại, bạn còn nợ bao nhiêu tiền? (Ví dụ: 10.000.000 VNĐ)
6
["Th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean (h\u00e0ng th\u00e1ng)","Th\u1ec9nh tho\u1ea3ng (3-4 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n)","\u00cdt khi (1-2 l\u1ea7n\/n\u0103m)\t","Kh\u00f4ng ph\u1ea3i vay ti\u1ec1n bao gi\u1edd"]

23. Tổng số giờ làm việc tháng vừa rồi của bạn là bao nhiêu? (Nhập số giờ) *

Tổng số giờ làm việc tháng vừa rồi của bạn là bao nhiêu? (Nhập số giờ)
6
["Th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean (h\u00e0ng th\u00e1ng)","Th\u1ec9nh tho\u1ea3ng (3-4 th\u00e1ng m\u1ed9t l\u1ea7n)","\u00cdt khi (1-2 l\u1ea7n\/n\u0103m)\t","Kh\u00f4ng ph\u1ea3i vay ti\u1ec1n bao gi\u1edd"]

24. Số giờ làm thêm (tăng ca) so với trước đợt dịch Covid-19 năm 2021 là tăng hay giảm? *

Số giờ làm thêm (tăng ca) so với trước đợt dịch Covid-19 năm 2021 là tăng hay giảm?
2
["T\u0103ng","Gi\u1ea3m","Kh\u00f4ng thay \u0111\u1ed5i"]

25. Nếu công ty yêu cầu làm thêm giờ, bạn có tự nguyện không? *

Nếu công ty yêu cầu làm thêm giờ, bạn có tự nguyện không?
2
["C\u00f3 t\u1ef1 nguy\u1ec7n","Kh\u00f4ng t\u1ef1 nguy\u1ec7n, nh\u01b0ng kh\u00f4ng th\u1ec3 t\u1eeb ch\u1ed1i","Kh\u00f4ng t\u1ef1 nguy\u1ec7n, b\u1ecb bu\u1ed9c ph\u1ea3i l\u00e0m ","Ph\u1ea3i l\u00e0m th\u00eam \u0111\u1ec3 c\u1ea3i thi\u1ec7n thu nh\u1eadp ",""]

26. Chỉnh phủ quy định số giờ làm thêm trong tháng là 60 giờ/tháng, bạn nghĩ gì về vấn đề này? *

Chỉnh phủ quy định số giờ làm thêm trong tháng là 60 giờ/tháng, bạn nghĩ gì về vấn đề này?
2
["\u1ee6ng h\u1ed9","Kh\u00f4ng \u1ee7ng h\u1ed9","Kh\u00f4ng bi\u1ebft\t","Kh\u00f4ng c\u00f3 \u00fd ki\u1ebfn v\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y"]

27. Việc tăng thời gian làm thêm giờ cao như vậy ảnh hưởng như thế nào đến việc làm, cuộc sống của bạn? *

Việc tăng thời gian làm thêm giờ cao như vậy ảnh hưởng như thế nào đến việc làm, cuộc sống của bạn?
6
["\u1ee6ng h\u1ed9","Kh\u00f4ng \u1ee7ng h\u1ed9","Kh\u00f4ng bi\u1ebft\t","Kh\u00f4ng c\u00f3 \u00fd ki\u1ebfn v\u1ec1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0y"]

28. Trong thời gian làm việc bạn có được nghỉ giữa giờ không? *

Trong thời gian làm việc bạn có được nghỉ giữa giờ không?
2
["C\u00f3, ngh\u1ec9 bu\u1ed5i s\u00e1ng","C\u00f3, ngh\u1ec9 bu\u1ed5i chi\u1ec1u","Ngh\u1ec9 c\u1ea3 s\u1ea3ng v\u00e0 chi\u1ec1u","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ngh\u1ec9 gi\u1eefa gi\u1edd"]

29. Trong giờ làm việc, nếu bạn cảm thấy khát nước, bạn có được đi uống nước không? *

Trong giờ làm việc, nếu bạn cảm thấy khát nước, bạn có được đi uống nước không?
2
["C\u00f3 ","Kh\u00f4ng"]

30. Bạn có thể đi vệ sinh trong giờ làm việc nếu có nhu cầu không? *

Bạn có thể đi vệ sinh trong giờ làm việc nếu có nhu cầu không?
2
["C\u00f3, 1 l\u1ea7n\/ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c\t","C\u00f3, 2 l\u1ea7n\/ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c","C\u00f3 \u0111i theo nhu c\u1ea7u c\u00e1 nh\u00e2n\t","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i"]

31. Công ty kiểm soát việc đi vệ sinh của bạn như thế nào? *

Công ty kiểm soát việc đi vệ sinh của bạn như thế nào?
6
["C\u00f3, 1 l\u1ea7n\/ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c\t","C\u00f3, 2 l\u1ea7n\/ng\u00e0y l\u00e0m vi\u1ec7c","C\u00f3 \u0111i theo nhu c\u1ea7u c\u00e1 nh\u00e2n\t","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i"]

32. Trong 3 năm vừa qua, bạn có nghỉ phép không? *

Trong 3 năm vừa qua, bạn có nghỉ phép không?
2
["C\u00f3, ngh\u1ec9 1-2 ng\u00e0y ph\u00e9p\/n\u0103m","C\u00f3, ngh\u1ec9 3-5 ng\u00e0y ph\u00e9p\/n\u0103m","C\u00f3, ngh\u1ec9 5-10 ng\u00e0y ph\u00e9p\/n\u0103m","C\u00f3, ngh\u1ec9 10-14 ng\u00e0y ph\u00e9p\/n\u0103m","C\u00f3 1 n\u0103m kh\u00f4ng ngh\u1ec9 ng\u00e0y ph\u00e9p n\u00e0o","C\u00f3 2 n\u0103m kh\u00f4ng ngh\u1ec9 ng\u00e0y ph\u00e9p n\u00e0o","C\u1ea3 3 n\u0103m kh\u00f4ng ngh\u1ec9 ng\u00e0y ph\u00e9p n\u00e0o"]

33. Bạn đã từng tham gia đối thoại do người sử dụng lao động tổ chức tại doanh nghiệp chưa? *

Bạn đã từng tham gia đối thoại do người sử dụng lao động tổ chức tại doanh nghiệp chưa?
2
["\u0110\u00e3 t\u1eebng tham gia","Ch\u01b0a t\u1eebng tham gia"]

34. Nếu có, nội dung các cuộc đối thoại thường đề cập tới các vấn đề gì dưới đây? (chọn các câu trả lời phù hợp) *

Nếu có, nội dung các cuộc đối thoại thường đề cập tới các vấn đề gì dưới đây? (chọn các câu trả lời phù hợp)
1
["C\u1ea3i thi\u1ec7n n\u0103ng su\u1ea5t lao \u0111\u1ed9ng","K\u1ef7 lu\u1eadt lao \u0111\u1ed9ng","N\u1ed9i quy lao \u0111\u1ed9ng","Kh\u1eafc ph\u1ee5c kh\u00f3 kh\u0103n c\u1ee7a c\u00f4ng ty","C\u1ea3i thi\u1ec7n ti\u1ec1n l\u01b0\u01a1ng c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng","C\u1ea3i thi\u1ec7n \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n l\u00e0m vi\u1ec7c c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng","Gi\u1ea3i quy\u1ebft c\u00e1c kh\u00f3 kh\u0103n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng trong c\u00f4ng vi\u1ec7c","Gi\u1ea3i quy\u1ebft c\u00e1c kh\u00f3 kh\u0103n c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi lao \u0111\u1ed9ng trong cu\u1ed9c s\u1ed1ng",""]

35. Theo bạn, các cuộc đối thoại ở công ty của bạn có thực sự dân chủ (nghĩa là: công nhân luôn thoải mái, sẵn sàng và thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình mà không lo sợ điều gì)? *

Theo bạn, các cuộc đối thoại ở công ty của bạn có thực sự dân chủ (nghĩa là: công nhân luôn thoải mái, sẵn sàng và thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình mà không lo sợ điều gì)?
2
["Th\u1ef1c s\u1ef1 d\u00e2n ch\u1ee7 (100%)\t","Kh\u00e1 d\u00e2n ch\u1ee7 (t\u1eeb 70% - 99%)","T\u1ea1m d\u00e2n ch\u1ee7 (t\u1eeb 30 \u2013 d\u01b0\u1edbi 70%)","\u00cdt d\u00e2n ch\u1ee7 (d\u01b0\u1edbi 30%)","Kh\u00f4ng d\u00e2n ch\u1ee7, c\u00f4ng nh\u00e2n kh\u00f4ng d\u00e1m b\u00e0y t\u1ecf \u00fd ki\u1ebfn (0%)"]

36. Theo bạn, những đề xuất về quyền lợi của người lao động nêu ra tại các cuộc đối thoại có được đáp ứng? *

Theo bạn, những đề xuất về quyền lợi của người lao động nêu ra tại các cuộc đối thoại có được đáp ứng?
2
["C\u00f3, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ed9t ph\u1ea7n nh\u1ecf (1-10%)","C\u00f3, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ed9t ph\u1ea7n (10-20%)","C\u00f3, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng kho\u1ea3ng 20-50%","C\u00f3, \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng 50-100%","G\u1ea7n nh\u01b0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng","Kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1p \u1ee9ng"]

37. Công ty bạn có có thỏa ước lao động tập thể không? *

Công ty bạn có có thỏa ước lao động tập thể không?
2
["C\u00f3 ","Kh\u00f4ng","Kh\u00f4ng bi\u1ebft"]

38. Bạn có thấy thỏa ước lao động ở công ty bạn được định kỳ một hoặc hai năm thương lượng lại không? *

Bạn có thấy thỏa ước lao động ở công ty bạn được định kỳ một hoặc hai năm thương lượng lại không?
2
["C\u00f3","Kh\u00f4ng","Kh\u00f4ng bi\u1ebft"]

39. Bạn có phải người có thu nhập chính trong gia đình? *

Bạn có phải người có thu nhập chính trong gia đình?
2
["\u0110\u00fang","Kh\u00f4ng"]

40. Sau từng đó năm làm việc trong ngành, đến nay bạn có tiết kiệm được chút nào không? *

Sau từng đó năm làm việc trong ngành, đến nay bạn có tiết kiệm được chút nào không?
2
["C\u00f3","Kh\u00f4ng"]

41. Trong tổng thu nhập của bạn trong một năm: bạn dành khoảng bao nhiêu % để chi cho các hoạt động đời sống tinh thần (ví dụ: xã hội, vui chơi giải trí, về thăm gia đình, đi xem phim, dã ngoại……)? *

Trong tổng thu nhập của bạn trong một năm: bạn dành khoảng bao nhiêu % để chi cho các hoạt động đời sống tinh thần (ví dụ: xã hội, vui chơi giải trí, về thăm gia đình, đi xem phim, dã ngoại……)?
2
["0%\t","T\u1eeb tr\u00ean 0% - 25%","T\u1eeb tr\u00ean 25% - 50%","T\u1eeb tr\u00ean 50% - 75%","T\u1eeb tr\u00ean 75% - 100%"]

42. Trong những năm làm việc trong ngành, bạn đánh giá như thế nào về cân băng giữa công việc và gia đình trong cuộc sống của bạn? *

Trong những năm làm việc trong ngành, bạn đánh giá như thế nào về cân băng giữa công việc và gia đình trong cuộc sống của bạn?
2
["Qu\u00e1 nhi\u1ec1u th\u1eddi gian cho c\u00f4ng vi\u1ec7c, g\u1ea7n nh\u01b0 kh\u00f4ng c\u00f2n s\u1ee9c kh\u1ecfe v\u00e0 th\u1eddi gian cho gia \u0111\u00ecnh;","Kh\u00e1 c\u00e2n \bb\u1eb1ng gi\u1eefa c\u00f4ng vi\u1ec7c v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh;","C\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi kh\u00e1c"]

43. Nếu có con dưới 6 tuổi, bạn có thường xuyên mua sữa cho con không ? *

Nếu có con dưới 6 tuổi, bạn có thường xuyên mua sữa cho con không ?
2
["Kh\u00f4ng bao gi\u1edd","\u00cdt khi (v\u00e0i th\u00e1ng 1 l\u1ea7n)","Th\u1ec9nh tho\u1ea3ng (h\u00e0ng th\u00e1ng)\t","Th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean (h\u00e0ng tu\u1ea7n)\t","H\u00e0ng ng\u00e0y"]

44. Bạn đánh giá chất lượng bữa ăn hàng ngày của bạn và gia đình như thế nào? *

Bạn đánh giá chất lượng bữa ăn hàng ngày của bạn và gia đình như thế nào?
2
["Th\u1eeba l\u01b0\u1ee3ng (\u0103n tho\u1ea3i m\u00e1i) v\u00e0 th\u1eeba dinh d\u01b0\u1ee1ng","\u0110\u1ee7 l\u01b0\u1ee3ng (\u0103n \u0111\u1ee7 no) v\u00e0 \u0111\u1ee7 dinh d\u01b0\u1ee1ng","\u0110\u1ee7 l\u01b0\u1ee3ng (\u0103n \u0111\u1ee7 no) nh\u01b0ng kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 dinh d\u01b0\u1ee1ng","Kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 l\u01b0\u1ee3ng (\u0103n kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 no) v\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u1ee7 dinh d\u01b0\u1ee1ng"]

45. Bạn có bị bệnh gì mãn tính sau đây? *

Bạn có bị bệnh gì mãn tính sau đây?
1
["Hen suy\u1ec5n\/ kh\u00f3 th\u1edf \t","Lo\u00e9t d\u1ea1 d\u00e0y","Huy\u1ebft \u00e1p ","Ti\u1ec3u \u0111\u01b0\u1eddng ","Ung th\u01b0 ","B\u1ec7nh tim","Hay b\u1ecb s\u1ed1t ",""]

46. Bạn có bị bệnh hoặc có dấu hiệu của các những bệnh nào sau đây? *

Bạn có bị bệnh hoặc có dấu hiệu của các những bệnh nào sau đây?
1
["B\u1ec7nh da li\u1ec5u (b\u1ec7nh s\u1ea1m da, b\u1ec7nh vi\u00eam da ch\u00e0m ti\u1ebfp x\u00fac, b\u1ec7nh d\u1ecb \u1ee9ng, b\u1ec7nh vi\u00eam lo\u00e9t da, vi\u00eam m\u00f3ng\u2026)","B\u1ec7nh c\u0103ng th\u1eb3ng v\u00e0 r\u1ed1i lo\u1ea1n c\u1ea3m x\u00fac","B\u1ec7nh \u0111i\u1ebfc\/ho\u1eb7c suy gi\u00e1m th\u00ednh gi\u00e1c","B\u1ec7nh b\u1ee5i ph\u1ed5i (b\u1ec7nh b\u1ee5i ph\u1ed5i silic; b\u1ec7nh b\u1ee5i ph\u1ed5i ami-\u0103ng; b\u1ec7nh b\u1ee5i ph\u1ed5i b\u00f4ng, ...) bi\u1ebfu hi\u1ec7n l\u1ea7m s\u00e0ng l\u00e0 t\u1ee9c ng\u1ef1c, kh\u00f3 th\u1edf, ho","B\u1ec7nh x\u01b0\u01a1ng kh\u1edbp (c\u00e1c v\u00f9ng d\u1ec5 b\u1ecb \u0111au m\u1ecfi nh\u1ea5t l\u00e0 v\u00f9ng vai g\u00e1y, v\u00f9ng l\u01b0ng v\u00e0 th\u1eaft l\u01b0ng, ngo\u00e0i ra c\u00f2n c\u1ea3m gi\u00e1c t\u00ea b\u00ec ch\u00e2n tay, m\u1ecfi g\u1ed1i)","B\u1ecb ch\u1ee9ng b\u1ec7nh n\u1eb7ng \u0111\u1ea7u, nh\u1ee9c \u0111\u1ea7u, bu\u1ed3n n\u00f4n th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean","Kh\u00f4ng b\u1ecb b\u1ec7nh g\u00ec","C\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi kh\u00e1c"]

47. Khi bị ốm bạn sẽ làm gì? *

Khi bị ốm bạn sẽ làm gì?
2
["\u0110i l\u00e0m b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng v\u00e0 \u0111\u1ec3 b\u1ec7nh t\u1ef1 kh\u1ecfi ","Ngh\u1ec9 ph\u00e9p \u1edf nh\u00e0 v\u00e0 \u0111\u1ec3 b\u1ec7nh t\u1ef1 kh\u1ecfi ","T\u1ef1 mua thu\u1ed1c u\u1ed1ng \u0111\u1ed1i v\u1edbi b\u1ec7nh nh\u1eb9 v\u00e0 ch\u1ec9 \u0111i \u0111\u1ebfn c\u01a1 s\u1edf y t\u1ebf v\u1edbi b\u1ec7nh n\u1eb7ng","\u0110i \u0111\u1ebfn c\u01a1 s\u1edf y t\u1ebf kh\u00e1m v\u00e0 mua thu\u1ed1c \u0111i\u1ec1u tr\u1ecb",""]

48. Thu nhập của bạn có đủ cho việc mua thuốc và khám chữa bệnh không? *

Thu nhập của bạn có đủ cho việc mua thuốc và khám chữa bệnh không?
2
["\u0110\u1ee7 (100%)\t","C\u01a1 b\u1ea3n \u0111\u1ee7 (kho\u1ea3ng 80-90%)","\u0110\u1ee7 kho\u1ea3ng 50%\t","Ch\u1ec9 \u0111\u1ee7 d\u01b0\u1edbi 20%, ph\u1ea3i t\u00ecm ngu\u1ed3n kh\u00e1c","Kh\u00f4ng c\u00f3 ti\u1ec1n cho vi\u1ec7c mua thu\u1ed1c, kh\u00e1m ch\u1eefa b\u1ec7nh",""]

49. Thu nhập của bạn có đủ để trả cho nhu cầu giáo dục của con bạn, chẳng hạn như sách, bút, học phụ đạo, ... không? *

Thu nhập của bạn có đủ để trả cho nhu cầu giáo dục của con bạn, chẳng hạn như sách, bút, học phụ đạo, ... không?
2
["\u0110\u1ee7 100%\t","Ch\u1ec9 \u0111\u1ee7 ph\u1ea7n l\u1edbn (tr\u00ean 50%)\t\t","Kh\u00f4ng \u0111\u1ee7, d\u01b0\u1edbi 50%\t","Kh\u00f4ng \u0111\u1ee7, d\u01b0\u1edbi 20%"]

50. Bạn có nghĩ mình sẽ gắn bó với ngành đang làm? *

Bạn có nghĩ mình sẽ gắn bó với ngành đang làm?
2
["C\u00f3","Kh\u00f4ng"]

51. Định mức công việc hiện nay của bạn thay đổi như thế nào so với trước dịch Covid 19? *

Định mức công việc hiện nay của bạn thay đổi như thế nào so với trước dịch Covid 19?
2
["T\u0103ng l\u00ean r\u1ea5t nhi\u1ec1u\t","T\u0103ng l\u00ean kh\u00f4ng \u0111\u00e1ng k\u1ec3","Kh\u00f4ng thay \u0111\u1ed5i","Gi\u1ea3m kh\u00f4ng \u0111\u00e1ng k\u1ec3","Gi\u1ea3m r\u1ea5t nhi\u1ec1u"]

52. Nếu tăng định mức, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của bạn như thế nào? (Chọn những câu trả lời phù hợp) *

Nếu tăng định mức, ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của bạn như thế nào? (Chọn những câu trả lời phù hợp)
2
["T\u00f4i v\u1eabn th\u1ea5y b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng","T\u00f4i th\u1ea5y lu\u00f4n m\u1ec7t m\u1ecfi","T\u00f4i th\u1ea5y kh\u00f4ng c\u00e2n b\u1eb1ng c\u00f4ng vi\u1ec7c v\u1edbi gia \u0111\u00ecnh","T\u00f4i th\u1ea5y ch\u00e1n \u0103n","T\u00f4i th\u1ea5y thi\u1ebfu ng\u1ee7","C\u00e2u tr\u1ea3 l\u1eddi kh\u00e1c"]

53. Bạn có thấy mình bị căng thẳng, mệt mỏi hơn trong công việc so với trước dịch Covid-19? *

Bạn có thấy mình bị căng thẳng, mệt mỏi hơn trong công việc so với trước dịch Covid-19?
2
["C\u00f3","Kh\u00f4ng","Kh\u00f4ng bi\u1ebft"]

54. Người quản lý của bạn có quát tháo bạn nhiều hơn, gây sức ép hoàn thành công việc nhiều hơn so với trước Covid-19? *

Người quản lý của bạn có quát tháo bạn nhiều hơn, gây sức ép hoàn thành công việc nhiều hơn so với trước Covid-19?
2
["Nhi\u1ec1u h\u01a1n\t","Kh\u00f4ng thay \u0111\u1ed5i","\u00cdt h\u01a1n"]