Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

04.01.2016 14779 santavietnam

MỤC LỤC

Vieclamnhamay.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, đăng tin tuyển dụng cho hơn 32.000 nhà máy, doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp tại Việt Nam với thành viên là hơn 10.000 nhà hàng, khách sạn, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vieclamnhamay.vn chính thức công nhận và các bên liên quan cung cấp. Vieclamnhamay.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin về việc làm trong các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp.

Vieclamnhamay.vn hướng tới sứ mệnh trở thành sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường tuyển dụng, là cầu nối giữa người tìm việc với thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tuyển dụng.

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử Vieclamnhamay.vn do công ty TNHH MTV Santa thực hiện hoạt động và vận hành, với thành viên là những cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại hợp pháp được hệ thống website chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tạo hồ sơ ứng tuyến được thực hiện trên sàn giao dịch Thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Thông tin được đăng tải trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng, tạo hồ sơ cá nhân trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia trong quá trình tuyển dụng.

Tất cả các nội dung trong quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

II. Quy định chung

 • Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn do Công ty TNHH MTV Santa  phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Vieclamnhamay.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn”).

 • Định nghĩa chung:

Người Tuyển dụng: Là các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất và các khu công nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Vieclamnhamay.vn bao gồm: Đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Người tìm việc: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên Vieclamnhamay.vn của người tuyển dụng. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản để gửi hồ sơ trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp đến người tuyển dụng mà không cần đăng ký.

 • Thành viên bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người tìm việc.

Thành viên tham gia giao dịch trên sàn giao dịch Vieclamnhamay.vn là các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp và cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Vieclamnhamay.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

 • Khi bạn đăng ký là thành viên của Vieclamnhamay.vn, có nghĩa rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

 • Hàng hóa: Được hiểu là “thông tin việc làm”/ “Hồ sơ ứng tuyển” được đăng tin tại các mục trên website Vieclamnhamay.vn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Vieclamnhamay.vn.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình dành cho người tìm việc

 • Tạo hồ sơ cá nhân trực tuyến

Người tìm việc sẽ phải tiến hành tạo bộ hồ sơ cá nhân trực tuyến. Khi có nhu cầu ứng tuyển một công việc trên Vieclamnhamay.vn. Người tìm việc sẽ gửi bộ hồ sơ đó cho Người tuyển dụng. Trong một vài trường hợp người tuyển dụng sẽ trực tiếp tìm đến hồ sơ của người tìm việc để gửi yêu cầu tuyển dụng.

+) Các bước tiến hành dự tuyển:

Bước 1: Tạo tài khoản và đăng nhập tài khoản;

Bước 2: Tạo bộ hồ sơ cá nhân theo mẫu (Người tìm việc cần chú ý các nội dung được đánh dấu sao “ * ” đó là nội dung quan trọng, Người tìm việc cần khai trung thực).

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Người tìm việc cũng có thể tải một bản mẫu tìm việc có sẵn từ máy tính của mình lên Vieclamnhamay.vn bằng cách chọn “Tải lên từ máy tính”.

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 3: Lưu hồ sơ bằng cách chọn “Tạo hồ sơ”.

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 4: Kiểm tra thông tin tuyển dụng khi có nhà tuyển dụng xem hồ sơ đó.

Bước 5: Chấp nhận yêu cầu được gửi từ người tuyển dụng

+) Gửi hồ sơ ứng tuyển:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản (bắt buộc) trên Vieclamnhamay.vn;

Bước 2: Lựa chọn công việc mà thành viên có nhu câu. Tìm hiểu các thông tin liên quan đến công việc (điều kiện tuyển dụng, quyền lợi người làm…);

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 3: Chọn mục “Nộp hồ sơ ứng tuyển” để gửi hồ sơ dự tuyển;

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 4: Chọn hồ sơ dự tuyển;

Bước 5: Gửi hồ sơ dự tuyển bằng cách chọn “Gửi hồ sơ”;

Bước 6: Người tuyển dụng xác nhận lại thông tin với người tìm việc

2. Quy trình dành cho người tuyển dụng

 • Chuẩn bị tin bài bằng chữ và hình ảnh:

Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh.

Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10.

Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg,bmp, hoặc gif.

 • Đưa nội dung lên website:

Để đưa tin bài lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

Đăng nhập với thông tin đã được đăng ký tại Vieclamnhamay.vn

Bước 1: Thành viên chọn “Đăng tuyển”;

​Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 2: Điền thông tin về công việc cần tuyển theo mẫu đã có sẵn;

Bước 3: Gửi tin bài đó bằng cách chọn “Tạo mới”;

Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Bước 4: Kiểm duyệt hồ sơ ứng tuyển

Bước 5: Thông báo cho Người tìm việc

3. Chính sách giao nhận, bảo hành và đổi trả

Do đặc thù Vieclamnhamay.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên công ty không có chính sách giao nhận, bảo hành và đổi trả. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thức như: Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện,…

4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty TNHH MTV Santa đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1:Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác… qua email: info@vieclamnhamay.vn.

 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các chính sách mà công ty đã công bố.

 • Bước 3: Tuy theo mức độ sai phạm mà công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Người tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website Vieclamnhamay.vn.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ:

Công ty TNHH MTV Santa

Địa chỉ:

Hà Nội: 97, Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội An:  17 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

Hotline: 091 949 0330

E-mail: info@santavietnam.com

Vieclamnhamay.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với người tìm việc. Đối với vieclamnhamay.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Vieclamnhamay.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Vieclamnhamay.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm Vieclamnhamay.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Vieclamnhamay.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người tìm việc, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

Website Vieclamnhamay.vn bán các gói dịch vụ cho các công ty cần tuyển dụng nhân sự và thu phí. Để thanh toán người tuyển dụng lựa chọn các cách sau: chuyển khoản, thanh toán trực tiếp cho nhân viên kinh doanh.

Các gói dịch vụ đăng tin như sau: Tại đây.

Một số hình thức chấp nhận thanh toàn phí đăng tin:

 • Thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng

 • Thanh toán qua hình thức nạp thẻ cào điện thoại

Ngoài ra đối việc người tìm việc và người tuyển dụng nếu có phát sinh phí thì hai bên sẽ tự thỏa thuận với nhau để đưa ra phương thức thanh toán phù hợp nhất.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung tin Vieclamnhamay.vn để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.

 • Người tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

 • Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với người tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Vieclamnhamay.vn có chính xác không.

 • Trong trường hợp người tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến người tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Vieclamnhamay.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.

 • Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật. Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Vieclamnhamay.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Vieclamnhamay.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn;

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vieclamnhamay.vn.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Vieclamnhamay.vn.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV Santa

Trụ sở: P.1809, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu giấy, Hà Nội

Email: info@santavietnam.com

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Vieclamnhamay.vn thực hiện việc này.

 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vieclamnhamay.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: info@santavietnam.com

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Vieclamnhamay.vn được Vieclamnhamay.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Vieclamnhamay.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Vieclamnhamay.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Vieclamnhamay.vn.

Ban quản lý Vieclamnhamay.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vieclamnhamay.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi của thành viên       

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Vieclamnhamay.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website Vieclamnhamay.vn đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của người tuyển dụng.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Vieclamnhamay.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ.

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Vieclamnhamay.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

Sau khi thành viên đăng tin tuyển dụng sẽ được hiển thị ngay. Nhưng các thông tin này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Vieclamnhamay.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.

Vieclamnhamay.vn đưa ra các gói dịch vụ liên quan đến việc đăng tin tuyển dụng có thu phí. Đối với loại tin bài này sẽ được kiểm tra nội dung trước khi đăng.

Vieclamnhamay.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng rao bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Vieclamnhamay.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.

Vieclamnhamay.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT vieclamnhamay.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của vieclamnhamay.vn, vieclamnhamay.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: info@vieclamnhamay.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Vieclamnhamay.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT vieclamnhamay.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Sàn giao dịch TMĐT vieclamnhamay.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và người tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hàng hóa/ dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/ dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

 Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi, điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn và khắc phục các sự cố như: Sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn

1.  Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn

Khi đăng ký trở thành thành viên của Vieclamnhamay.vn và được Vieclamnhamay.vn đồng ý, thành viên sẽ được Vieclamnhamay.vn đăng tin bài liên quan đến việc tuyển dụng  trên Vieclamnhamay.vn.

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải tại Vieclamnhamay.vn.

Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn là chính xác.

Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua Sàn.

Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.

Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn trong quy định này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT vieclamnhamay.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Vieclamnhamay.vn.

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Vieclamnhamay.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Vieclamnhamay.vn có quyền thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Vieclamnhamay.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Vieclamnhamay.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vieclamnhamay.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XII. Điều khoản cam kết

 Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng Vieclamnhamay.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Vieclamnhamay.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

Địa chỉ: 

Hà Nội: 97, Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hội An:  17 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, Hội An, Quảng Nam

E-mail: info@santavietnam.com

4.8 (38 đánh giá)
Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử Vieclamnhamay.vn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tôi vui vì đến ngày tôn vinh chị em công nhân

Tôi vui vì đến ngày tôn vinh chị em công nhân

Hằng năm, cứ đến ngày 8-3, công ty X sẽ tổ chức buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, cũng là ngày tôn vinh những nữ công nhân xuất sắc, vừa đảm việc c...

08.03.2024 250

Chi 7-8 tỷ đồng lì xì công nhân trở lại nhà máy làm việc sau Tết

Chi 7-8 tỷ đồng lì xì công nhân trở lại nhà máy làm việc sau Tết

Như thông lệ, ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, công ty Taekwag Vina đều tổ chức họp mặt và lì xì cho toàn thể người lao động. Năm 20...

16.02.2024 668

Top 10 tỉnh thành giàu nhất Việt Nam hiện nay

Top 10 tỉnh thành giàu nhất Việt Nam hiện nay

TP. Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng,… là những thành phố có tên trong danh sách top 10 tỉnh thành giàu nhất Việt Nam hiện nay. “Bảng xếp hạng”...

20.11.2023 52328

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP

Nghị định 13/2023/NĐ-CP bảo vệ dữ liệu cá nhân​ Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ♦ Điều 1. Phạm...

17.10.2023 479