1500 400
33223 1

Kỹ sư cao cấp về môi trường

Địa điểm: Khánh Hòa | Hạn nộp: 30/06/2023 | Mức lương: Thỏa thuận | Giờ làm việc: Giờ hành chính | Số lượng cần tuyển: 1

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Kỹ sư cao cấp về môi trường

Nộp hồ sơ ứng tuyển

Thông tin cơ bản

Hạn nộp
30/06/2023

Mức lương
Thỏa thuận

Số lượng
1

Giờ làm việc
Giờ hành chính

Địa điểm
Khánh Hòa

Vị trí
Kỹ sư

Mã QR giới thiệu

Mô tả công việc

Purposes of position/Chức năng

• The development, implementation, monitoring, and assessment of Environmental programs and systems.

Phát triển, thực hiện, thúc đẩy, giám sát và đánh giá các chương trình và hệ thống về môi trường.

• Assist the company in reaching goals and objectives related to the environment.

Hỗ trợ Công ty nhằm đạt được mục đích và yêu cầu liên quan đến môi trường.


Responsibility of position includes/ Nhiệm vụ

• Establish environment procedures to achieve the performance standards, targets and all obligations of the O&M Agreement.

Thiết lập các quy trình môi trường nhằm đạt được các tiêu chuẩn hoạt động, mục tiêu và các nghĩa vụ của Hợp đồng vận hành và bảo dưỡng.

• Provide expert advice with respect to conditions of service, duties and responsibilities, and privileges and entitlements under the company’s rules and regulations.

Đưa ra lời khuyên của chuyên gia về các điều kiện dịch vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm cũng như các đặc quyền và quyền lợi theo các quy tắc và quy định của công ty.

• Implement and monitor the management environment in compliance with Van Phong 1 Thermal power plant’s requirements.

Tổ chức thực hiện và giám sát việc quản lý môi trường theo yêu cầu của Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1.

• Develop and implement an environmental management system in accordance with ISO 14001.

Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý môi trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001.

• Conducting continuous improvement for the occupational environment by providing sustainable training programs and improving employees’ awareness about oil spills, chemical response management and waste environment classification, etc.

Tiến hành cải tiến liên tục về môi trường nghề nghiệp bằng cách cung cấp các chương trình đào tạo bền vững và nâng cao nhận thức của nhân viên về tràn dầu, quản lý ứng phó hóa chất và phân loại chất thải môi trường.

• Conduct daily inspection rounds to observe and guide personnel in safe work practices and methods.

Thực hiện các đợt kiểm tra hàng ngày để quan sát và hướng dẫn nhân viên các phương pháp và thực hành làm việc an toàn.

• Conduct all incident investigations and analyses and verify documentation.

Tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra và phân tích sự cố và xác minh tài liệu.

• Manage and maintain environmental permits/certificates/licenses

 Quản lý và duy trì giấy phép/chứng nhận/giấy phép môi trườngPrepare and submit regular/irregular environmental monitoring reports to relevant parties such as waste management, noise & vibration pollution measurement, air pollution measurement, soil and underground water pollution measurement.

Chuẩn bị nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ/đột xuất cho các bên liên quan, như quản lý chất thải, đo đạc ô nhiễm độ rung và tiếng ồn, đo lường ô nhiễm không khí, đo đạc ô nhiễm đất và nguồn nước ngầm,.

• Coordinate with the Department of Natural Resources and Environment, local authority, monitor complaints from the local community, and communicate with local authorities related to environmental issues.

Phối hợp với sở tài nguyên và môi trường, chính quyền địa phương, giám sát các khuyến nại của cộng đồng địa phương và trao đổi với chính quyền địa phương các vấn đề liên quan đến môi trường.

• Review up-to-date environmental regulations and laws.

Xem xét cập nhập các quy định và luật môi trường.
Quyền lợi được hưởng

- Lương thưởng cạnh tranh.

- Bảo hiểm theo luật.

- Hỗ trợ phụ cấp đi lại, điện thoại.

- Bữa ăn giữa ca & xe đưa đón.

- Nhà ở nhân viên.

Nhập thông tin vào đây để công ty liên hệ lại bạn

Yêu cầu công việc

Competence qualifications/ Yêu cầu năng lực

- Good orals and written in English and Vietnamese.

Sử dụng thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt trong giao tiếp và văn bản.

- College graduate or above (Major: Environmental or related environment fields).

Trình độ cao đẳng hoặc cao hơn (Chuyên ngành: Môi trường hoặc các lĩnh vực liên quan môi trường).

- At least 5-year experience in Energy industry or Chemical industry or Power plants. Field environment: 3 years (Required).

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng/Hóa chất hoặc nhà máy nhiệt điện. Trong đó tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực môi trường.

- Work experence at the Power plant to cover environmental tasks is preferred

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại nhà máy Điện để đảm nhận các nhiệm vụ về môi trường

- Detailed knowledge of Vietnamese environment statutory requirements is essential.

Yêu cầu có kiến thức chi tiết về các yêu cầu luật định môi trường của Việt Nam.

- Ability to design and deliver training to all levels of an organization.

Khả năng xây dựng chương trình và đào tạo cho tất cả các cấp của một tổ chức.

- High-level communication and management skills.

Có trình độ cao trong kỹ năng quản lý và giao tiếp.

- Ability to self-motivate and motivate staff.

Có khả năng tạo động lực và động viên nhân viên.

- Exceptional computer skills.

Thành thạo vi tính văn phòng.

- Must demonstrate recent and in-depth expertise in infrastructure projects.

Có chuyên môn sâu rộng và được cập nhật trong các dự án cơ sở hạ tầng.


Yêu cầu hồ sơ

01 CV tiếng Anh (gồm Hình ảnh, thông tin cá nhân, thông tin liên lạc, trình độ học vấn, kinh nghiệm, quá trình làm việc, bằng cấp, chứng chỉ liên quan)

Thông tin thêm

Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service (KVPS)
Người liên hệ: Ms Trân
Điện thoại: 0354 199 910
Xin lưu ý: Ghi rõ "Biết đến tin tuyển dụng tại Vieclamnhamay.vn" khi nộp hồ sơ cho chúng tôi. Xin cảm ơn!

GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG

Ngày tạo gian: 23-11-2022

Quy mô: 100 - 499

KVPS là tên viết tắt của Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service (KVPS) là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, có địa chỉ tại Khu Kinh tế Vân Phong, thôn Ninh Yển, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ngành hoạt động: Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service (KVPS)

Địa chỉ: Khu Kinh Tế Vân Phong, Ninh, Yển, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 0258 3622 310

Website: kvps.vn

Lượt xem: 2412

BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI

Nội dung nhập vào không được vượt quá 5000 kí tự.

NỘI DUNG
ĐÁNH GIÁ

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

Hàng ngàn công việc đang chờ bạn

TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ ỨNG VIÊN

Fanpage | 091 668 0330 VIỆC LÀM NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP

TƯ VẤN NHÀ TUYỂN DỤNG Mail: info@vieclamnhamay.vn

091 949 0330